Kroost verwijder machine

Een machine die overtollig kroos uit de sloot kan verwijderen werkt in samenwerking met BOM Papendrecht en waterschap Delfland