Een product laten ontwikkelen in samenwerking met SOLVENT?

Branding

Het wordt steeds belangrijker om tuinbouwproducten te onderscheiden op de markt. Het ruime aanbod van een uitwisselbaar product geeft de inkopende partij veel macht waardoor prijzen onder druk staan. Zolang producten uitwisselbaar zijn zal dat zo blijven. Pas op het moment dat een kweker iets brengt wat een ander niet heeft en waar de markt naar vraagt, verschuift de machtspositie in de keten van de inkopende naar de producerende partij.

Om van een uitwisselbaar product een product te maken dat niet uitwisselbaar is, moet er een vorm van onderscheid worden gecreëerd, unieke eigenschappen.

Gelukkig zijn er in de tuinbouw genoeg producten die een unieke eigenschap hebben en  daarmee niet uitwisselbaar zijn. Maar als deze eigenschap niet door de consument wordt herkend is de unieke eigenschap waardeloos.

Communicatie is essentieel. Vertel dat unieke verhaal, zorg dat men weet wat men koopt/gebruikt zodat na een positieve ervaring een herhalingsaankoop gedaan wordt.

Een voorbeeld hiervan is de Harvest of Health trostomaat van Lans/Fresteem. Aan de buitenkant is niet te zien dat deze tomaat een extra hoeveelheid lycopeen bevat en daardoor extra gezond is. Door deze boodschap middels een compleet marketingconcept met bijbehorend beeldmerk, lettertype, sfeerbeelden etc. naar de consument te communiceren wordt deze unieke eigenschap wel herkend.

Een belangrijk aspect in het communicatietraject is het communiceren op het juiste moment. Dat is op het moment van aanschaf,maar zeker ook op het moment dat men het product gebruikt en er ervaring mee opdoet. Dat betekent voor versproducten dat de naam/het merk met het product mee de keuken in moet. Het aanrecht op! Wanneer men na een positieve ervaring weet wat men krijgt voor zijn geld is men bereid daar extra moeite voor te doen, er naar op zoek te gaan en er meer voor te betalen. Wanneer ook de handel en retail kan profiteren van de vragende markt naar dit specifieke product snijdt het mes aan twee kanten.

Recente projecten of producten

Hieronder vind u aan de hand van foto’s enkele voorbeelden van de projecten of producten van Solvent.

EEN KIJKJE NEMEN BIJ ALLE PRODUCTEN

Klanten van Solvent

Hieronder een klein overzicht van uiteenlopende partners van de afgelopen jaren.